11 Mart 2013

ADR Tip Onayları TSE Tarafından Yapılacak

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASINDA KULLANILAN AMBALAJLARIN, TANKLARIN VE KAPLARIN; TEST, SERTİFİKALANDIRMA VE MUAYENESİYLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLERİ YAPMAK ÜZERE TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

Tehlikeli yüklerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile uluslararası taşınması dört farklı uluslararası sözleşme ile düzenlenmektedir.

Tehlikeli Yüklerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR), Demiryoluyla Tehlikeli Malların Uluslararası Taşınması Anlaşması(RID), Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod(IMDG Code), Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına ilişkin ICAO Teknik Talimatları (ICAO-TI) ve IATA Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (IATA-DGR).

Taraf olduğumuz bu anlaşmalar kapsamında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgiliulusal otorite Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır.Bakanlığımız, yurtiçinde de tehlikeli maddelerin kurallara uygun taşınması için fiziki, teknik ve mevzuat düzenlemelerini hızlı bir şekilde tamamlama çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Tehlikeli yüklerin taşınmasında kullanılan “Ambalajlar, Paket, Tankların”  test, sertifikalandırma ve muayenelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak üzere Bakanlığımız tarafından TSE yetkilendirilmiştir.

 

Bu güne kadar,  ambalaj üreticilerimiz bu hizmetleri yurt dışındaki kuruluşlardan almaktaydılar. Bu yetkilendirme sonucunda oluşturulacak sistem ile test ve belgelendirme işlemleri artık Türkiye’de yapılacaktır.

Bu kapsamda, aşağıdaki temel hususları içeren bir protokol imzalanmıştır;

 

1.    Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan paket, ambalaj, tank ve benzeri kapların; test, sertifikalandırma (UN No verilmesi) ve muayenesiyle ilgili iş ve işlemler TSE tarafından yapılacaktır.

2.            Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasında kullanılmak üzere yeni üretilen taşıtlara, tip onayından sonraki ilk muayenede, ADR uygunlukbelgesinin/taşıt uygunluk belgesi TSE tarafından verilecektir.


Bu haber : 4708 kez izlenmiştir

YorumlarHenüz hiç yorum yapılmamıştır.
 

gerekli

gerekli - yayımlanmayacak

Bu sayfa : 406164 kez ziyaret edilmiştir.